Automatizacija procesa

U okviru automatizacije procesa u industriji nudimo kompletna rešenja nadzora i upravljanja (opremu i programsku podršku) za:

  • Procesne mašine
  • Mlinove i silose
  • Elektroenergetske objekte (trafo-stanice)
  • Izrada NN postrojenja, razvodnih ormana i puštanje u rad
  • Mnoge druge objekte, prema zahtevima naših komitenata
  • Izrada projektne dokumentacije
automtizacija procesa primer 1 automtizacija procesa primer 2

Poseban deo u okviru nadzora i upravljanja čine projekti praćenja i analize niskonaponske električne mreže i kompenzacija reaktivne energije sa ciljem ostvarenja ušteda u potrošnji.

AKTUELNO

Iznajmljivanje auto korpe

Iznajmljivanje auto korpe
Vršimo iznajmljivanje auto korpe (radna platforma na kamionu za rad na visini) za sve vrste radova na visini do maksimalno 20m kao sto su: električarski, molerski, razni gradjevinski radovi, montaža klima uredjaja, orezivanje stabala i drugo. detaljnije
KONTAKT INFO
Za sva pitanja se možete obratiti na sledeću adresu:

Elektro Lumen
Nova 12
23261 Lukićevo
Srbija

Tel: 023/522-625 poslovna jedinica ZRENJANIN
Mob: 063/160-9892, 060/350-9892
Fax: 023/563-533
E-mail: info@elektrolumen.com, elektrolumen@gmail.com

Elektro Lumen je registrovan pod matičnim brojem: 60956545
PIB: 105307366