Izrada i održavanje električnih instalacija u objektima

Preduzeće se bavi i izradom elekroinstalacija u svim tipovima objekata:

  • stambenih objekata,
  • poslovnih objekata,
  • industrijskih objekata - proizvodne hale,
  • silosi za žitarice po najsavremenijim sistemima upravljanja,
  • sušare za žitarice.
silos

Elektroinstalacija obuhvata energetski deo, gromobranski deo kao i niskonaponske instalacije:

  • PTT instalacije,
  • TV instalacije,
  • interfoniju i računarske mreže,
  • alarmne sisteme,
  • video nadzor...

Sva oprema koja se ugrađuje potiče od renomiranih proizvođača i jedna je od garancija kvaliteta izvedenih radova. Prateći svetske trendove, po pitanju opreme i izvedbi, preduzeće može da odgovori i najzahtevnijim klijentima. Uigrani timovi i veoma dobra saradnja sa ostalim izvođačima na objektima garantuju brzinu i kvalitet izvedenih radova.

AKTUELNO

Iznajmljivanje auto korpe

Iznajmljivanje auto korpe
Vršimo iznajmljivanje auto korpe (radna platforma na kamionu za rad na visini) za sve vrste radova na visini do maksimalno 20m kao sto su: električarski, molerski, razni gradjevinski radovi, montaža klima uredjaja, orezivanje stabala i drugo. detaljnije
KONTAKT INFO
Za sva pitanja se možete obratiti na sledeću adresu:

Elektro Lumen
Nova 12
23261 Lukićevo
Srbija

Tel: 023/522-625 poslovna jedinica ZRENJANIN
Mob: 063/160-9892, 060/350-9892
Fax: 023/563-533
E-mail: info@elektrolumen.com, elektrolumen@gmail.com

Elektro Lumen je registrovan pod matičnim brojem: 60956545
PIB: 105307366