Usluge inžinjeringa

KONSALTING I PROJEKTOVANJE

Bogato iskustvo u realizaciji velikih i složenih sistema, pružaju Vam garancije da smo sposobni da izradimo kvalitetno, brzo i efikasno sve vrste projektne dokumentacije.

U oblasti projektovanja nudimo:

 • Elaborate
 • Idejne projekte
 • Glavne projekte
 • Izvodjačke projekte
 • Projekte izvedenog stanja objekta
 • Revizije projektne dokumentacije

Projekte izrađujemo za sledeće oblasti:

 • Elektroenergetske instalacije
 • Instalacije merenja, regulacije i upravljanja

Kod nas možete dobiti preporuke i konsultantske usluge bazirajući se na dosadašnjim tehničkim rešenjima zasnovanim na našem iskustvu sa raznih objekata i referenci u svakoj fazi projektovanja ili izgradnje nadzorno upravljačkog sistema. Naša tehnička podrška koju vam pružamo, oslanja se na iskusne projektante sa licencom koji će vam u svakom trenutku pružiti odgovarajuće usluge.

Konsalting usluge:

 • Analiza postojećeg stanja Vašeg nadzorno-upravljačkog sistema
 • Izrada projektnih zadataka
 • Izbor najprikladnije opreme koja zadovoljava Vaše zahteve

SCADA SISTEMI

Pouzdanost i raspoloživost podataka iz procesa je ključna za optimalno uprvljanje postrojenjem. Naši inženjeri će saslušati Vaše potrebe i zajedno sa Vama pronaći optimalno rešenje za Vaš SCADA sitem. U ovoj oblasti nudimo:

 • Izbor optimalnog rešenja za SCADA
 • Isporuka licencnog softvera za SCADA
 • Izrada i puštanje u rad SCADA aplikacija
 • Softveri za arhiviranje alarma (na bazi SQL servera)
 • Izveštaji o proizvodnji

KOMUNIKACIJE

Kompletna rešenja umrežavanja PLC-ova i SCADA računara, kao i prenos podataka i izveštaja o proizvodnji preko vaše korporativne mreže.

PROCESNO UPRAVLJANJE

Bogato iskustvo i reference u oblasti upravljanja procesima su garancija da možemo kvalitetno rešiti problem merenja i regulacije raznih procesnih veličina.

U ovoj oblasti pružamo sledeće usluge:

 • Specifikacija i isporuka procesne instrumentacije
 • Saveti pri izboru optimalne konfiguracije za vaše postrojenje (PLC ili DCS)
 • Specifikacija i isporuka DCS-a
 • Izrada aplikativnog softvera za DCS
 • Isporuka licencnog softvera za DCS
 • Povezivanje i puštanje u rad
 • Obuka korisnika

AUTOMATIZACIJA (PLC I OP)

Nudimo kompletna rešenja za upravljanje Vašim mašinama ili kompletnim postrojenjem.

Naši inženjeri Vam pružaju sledeće usluge u ovoj oblasti:

 • Saveti pri izboru programabilnog logičkog kontolera optimalnog za vaše potrebe
 • Specifikacija i isporuka PLC-ova kapaciteta od 10 IO pa do više hiljada ili desetina hiljada IO
 • Specifikacija i isporuka operatorskih panela (OP)
 • Izrada aplikativnog softvera za PLC i OP
 • Isporuka licencnog softvera za PLC i OP
 • Povezivanje i puštanje u rad
 • Obuka korisnika

Kvalitetan tim inžinjera će rešiti svaki vaš zahtev.

AKTUELNO

Iznajmljivanje auto korpe

Iznajmljivanje auto korpe
Vršimo iznajmljivanje auto korpe (radna platforma na kamionu za rad na visini) za sve vrste radova na visini do maksimalno 20m kao sto su: električarski, molerski, razni gradjevinski radovi, montaža klima uredjaja, orezivanje stabala i drugo. detaljnije
KONTAKT INFO
Za sva pitanja se možete obratiti na sledeću adresu:

Elektro Lumen
Nova 12
23261 Lukićevo
Srbija

Tel: 023/522-625 poslovna jedinica ZRENJANIN
Mob: 063/160-9892, 060/350-9892
Fax: 023/563-533
E-mail: info@elektrolumen.com, elektrolumen@gmail.com

Elektro Lumen je registrovan pod matičnim brojem: 60956545
PIB: 105307366