Osvetljavanje crkvi reflektorima i dekorativnim svetiljkama

Osvetljenje crkvi i hramova obuhvata pre svega izradu elaborata, odnosno projektne dokumentacije sa sadržanim resenjima, proračunima i predmerima potrebnih radova. Osvetljenje prati i naglašava arhitektonsku formu objekta, posebno akcentujući dominantnost hrama u noćnoj panorami.

Dekorativnim osvetljenjem obuhvaćene su izvedene instalacije i ugrađena oprema:

  • na fasadi,
  • u unutrašnjosti objekta,
  • kao i na okolnom terenu i ulicama.

Reflektori posebno naglašavaju gornju zonu objekta – bočne zvonike i kupolu sa krstom. Prateći formu i funkciju arhitektonskih elemenata zdanja osvetljenjem su istaknuti i karakteristični detalji objekta, poput rozeta i mozaika na ulaznom portalu.

osvetljenje crkava

Celokupna instalacija izvodi se tako da se može upravljati nivoima osvetljenja, odnosno menjati i kombinovati broj uključenih reflektora, kako bi se u skladu sa prilikama dobilo adekvatno osvetljenje hrama u zavisnosti od potreba.

Okolo hrama duž staza liveni stubovi sa fenjerima posebno dočaravaju ceo efekat.

unutrasnja i spoljasnja rasveta javna rasveta osvetljavanje crkvi osvetljavanje ulica osvetljavanje sportskih terena
AKTUELNO

Iznajmljivanje auto korpe

Iznajmljivanje auto korpe
Vršimo iznajmljivanje auto korpe (radna platforma na kamionu za rad na visini) za sve vrste radova na visini do maksimalno 20m kao sto su: električarski, molerski, razni gradjevinski radovi, montaža klima uredjaja, orezivanje stabala i drugo. detaljnije
KONTAKT INFO
Za sva pitanja se možete obratiti na sledeću adresu:

Elektro Lumen
Nova 12
23261 Lukićevo
Srbija

Tel: 023/522-625 poslovna jedinica ZRENJANIN
Mob: 063/160-9892, 060/350-9892
Fax: 023/563-533
E-mail: info@elektrolumen.com, elektrolumen@gmail.com

Elektro Lumen je registrovan pod matičnim brojem: 60956545
PIB: 105307366