Energetska efikasnost - projekti uštede

U svetlu sve većih potreba za energijom i povećanja njene cene, a sa druge strane težnjom da se smanji zagađenje životne sredine, nudimo optimalne aplikacije vezane za energetsku efikasnost. Energetska efikasnost daje izlaz iz situacije u kojoj treba napraviti kompromis između energetskih potreba i ograničavanja zagađenja okoline.

U oblasti uštede energije, naročito u industriji, postoji nekoliko logičnih koraka koje treba preduzeti kako bi se došlo do rezultata. To su:

 • Analiza stanja niskonaponske električne mreže u realnim uslovima, odnosno, pod opterećenjem i to u dužem vremenskom periodu (15 do 30 dana).
 • Kompenzacija reaktivne energije.
 • Frekventna regulacija motornih pogona i mekani start motora.
 • Ugradnja savremene rasvete i upravljanje rasvetom (javnom i unutrašnjom).
 • Ograničenje maksimalnog opterećenja u dužem vremenskom periodu i troškova koji iz toga proizlaze (maksigraf).

Ove mere, bilo pojedinačno ili kombinovano, ako su dobro osmišljene, svakako vode ka dva krajnja cilja:

 • finansijskim uštedama, i
 • smanjenju zagađenja okoline.

ANALIZA NISKONAPONSKE MREŽE

Prvi i najvažniji korak ka ostvarenju energetski efikasnog sistema je analiza niskonaponske električne mreže. Ona se može sprovesti prenosnim uređajima ili stacionarnim analizatorima koji se ugrađuju na glavne napojne ormane za pojedine celine ili u trafo stanicu. Stacionarni analizatori mreže trajno daju podatke o naponima, strujama, aktivnoj, reaktivnoj i prividnoj snazi i energiji, faktoru snage, frekvenciji i nizu drugih parametara (preko 50). Sve ove veličine su dragocene za analizu mreže i potrošača koji su na nju priključeni.

KOMPENZACIJA REAKTIVNE ENERGIJE

Kompenzacija reaktivne energije predstavlja sigurno jednu od najznačajnijih mera u sferi energetske efikasnosti, odnosno uštedi energije. Reaktivnu energiju, koju troše asinhroni motori, transformatori, indukcione peći, fluo izvori svetla, aparati za zavarivanje, pojedini IT potrošači i mnogi drugi, udaljavaju nas od željenog cosφ od 0,995 i izazivaju povećanje gubitaka, i u krajnjoj liniji, utiču na mesečni račun za električnu energiju.

FREKVENTNA REGULACIJA MOTORNIH POGONA I MEKAN START MOTORA

Jedna od važnih mera uštede energije u motornim pogonima je regulacija brzine obrtanja vratila elektromotora i to u skladu sa zahtevima procesa. Ovo važi u svim slučajevima gde se radi sa promenljivom brzinom. Radi ilustracije veličine uštede kod motora, za smanjenje broja obrtaja od samo 10%, smanjenje utroška električne energije iz mreže iznosi oko 28% Odavde se vidi da kvalitetna regulacija brzine vodi ka vrlo značajnim uštedama. Ovo pogotovo važi tamo gde se može primeniti PID regulacija u procesu. Primer takve regulacije je, recimo, upravljanje pumpom za vodu u crpnoj stanici po pritisku (održavanje konstantnog pritiska od 3 bara u vodovodnoj mreži).

U praksi postoje situacije gde se ne zahteva promena brzine obrtanja, već je proces takav da brzina mora da bude konstantna. U tom slučaju, treba razmotriti ugradnju uređaja za meki start motora. Ovaj uređaj (soft-starter) ne štedi energiju direktno, ali indirektno produžava radni vek ležajeva elektromotora, uklanja mehanički stres pri startovanju i ograničava startnu struju motora.

UGRADNJA SAVREMENE RASVETE I UPRAVLJANJE RASVETOM

Zbog sve većih zahteva u domenu rasvete, pojavljuje se potreba uvođenja savremenih rasvetnih rešenja. To se odnosi na sve vrste rasvete – kako unutrašnju, tako i spoljašnju, javnu i dekorativnu.

Prva mera koja vodi ka uštedama električne energije u rasveti je zamena rasvetnih tela (naročito živinih i natrijumovih) savremenim LED rasvetnim telima, čija je potrošnja znatno manja, za isti intezitet svetlosti. Imajući u vidu:

 • povećanje cene električne energije
 • globalne klimatske promene
 • neophodno smanjenje ispuštanja CO2
 • zamena klasičnih sijalica do 2012

razvoj LED ulične rasvete i njegove upotrebe nije samo logičan već neophodan korak.

PREDNOSTI LED RASVETE

 • Smanjeni troškovi energije i održavanja oko 70%
 • Životni vek sijalice >80.000 sati, što za prosečno korišćenje od 11 sati dnevno iznosi preko 20 godina
 • Nema zadrške pri uključivanju, puna snaga je dostupna trenutno
 • Hladna svetlost, bez infracrvene i ultraljubičaste svetlosti - ne privlači noćne mušice, veća efikasnost svetiljke
 • Radna temperatura od -45°C do +45°C
 • Temperatura svetlosti viša od 5000Kelvina, primer sunce je oko 6000Kelvina (bela svetlost)
 • Drastično smanjeni troškovi održavanja, skoro da ih nema, otporno na vibracije
 • Mogućnost programa finansiranja zbog smanjenog ispuštanja CO2 i smanjene potrošnje električne energije.

PRIMER: ŽELEZNIČKA STANICA, AUSTRIJA

Sadašnja rasvetaLED rasveta
Broj svetiljki4477
Troškovi el. energije55.195 EUR8.452 EUR
Troškovi održavanja10.120 EUR-
Ukupni troškovi65.315 EUR8.452 EUR

Ulaganje u LED rasvetu, konzole, montaža iznosi 114.730 EUR.

Godišnja ušteda iznosi 65.315 EUR - 8.452 EUR = 56.863 EUR.

Period otplate investicije iznosi 2,02 godine (kod nas je taj period duži jer je cena električne energije degradirana i iznosi 5 godina). Prema procenama stručnjaka cena električne energije bi u Srbiji treba da bude oko 10,3 Euro centa do 2015 tada će isplativost ovih investicija biti oko 2,5 godine.

OSVRT NA RASVETU

Prvi grad u svetu koji će kompletno preći na LED spoljnu rasvetu je Suarez (Urugvaj). Trenutno grad plaća 400.000$ za struju od toga 70% otpada na spoljnu rasvetu. Prelaskom na LED rasvetu uštede će se 70-90% novca.

AKTUELNO

Iznajmljivanje auto korpe

Iznajmljivanje auto korpe
Vršimo iznajmljivanje auto korpe (radna platforma na kamionu za rad na visini) za sve vrste radova na visini do maksimalno 20m kao sto su: električarski, molerski, razni gradjevinski radovi, montaža klima uredjaja, orezivanje stabala i drugo. detaljnije
KONTAKT INFO
Za sva pitanja se možete obratiti na sledeću adresu:

Elektro Lumen
Nova 12
23261 Lukićevo
Srbija

Tel: 023/522-625 poslovna jedinica ZRENJANIN
Mob: 063/160-9892, 060/350-9892
Fax: 023/563-533
E-mail: info@elektrolumen.com, elektrolumen@gmail.com

Elektro Lumen je registrovan pod matičnim brojem: 60956545
PIB: 105307366